Dalvis Udrys 1992 baigė Šiaulų Pedagoginio instituto (dabar Šiaulių Universitetas ) dailės fakultetą. 1995 m. ten pat baigė studijas, gaudamas humanitarinių mokslų magistro laipsnį. Nuo 1995 m. Lietuvos dailininkų asociacijos narys. Nuo 1999 m. Nidos menininkų asociacijos "Tiltas" narys. Parodinė veikla nuo 1988 m. Darbai eksponuoti parodose Austrijoje, Italijoje, Olandijoje, жedijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Suomijoje.           

Norėdamas būti ir išlikti - privalai judėti. Kitaip imsi senti greičiau, negu spėsi ką nors nuveikti, - tokia yra šiauliečio Dalvio Udrio gyvenimo ir kūrybos strategija. 

Dalvis Udrys kasmet surengia įsimintiną personalinę parodą, supažindindamas gerbėjus su kūryba, kuri netelpa į jokius rėmus. Pats dailininkas savęs taip pat nesutapatina su jokia menininkų grupe. Jis tiesiog mato pasaulį kitaip, savaip. Nesuskaidytą į atskirus objektus juodų linijų, vientisą, besimaišantį ir spalvotą. Nenuspėjamą, jaudinantį ir kintantį. Tai - energija pulsuojantys darbai.