Kelmiškis Andrius Seselskas lyg meteoras įsiveržė į meno pasaulį. 2003 metais baigė Šiaulių universiteto dailės fakulteto dailės ir dizaino studijas. 2010 metais prasidėjo aktyvi parodinė veikla. Surengta 20 autorinių grafikos darbų parodų įvairiuose Lietuvos miestuose, Latvijoje, kviečiamas į užsienio šalių dailės galerijas. Andriaus iliustracijos “ Vilniaus padavimai” pelnė aukštą įvertinimą – tarptautinės organizacijos IBBY apdovanojimą. Dailininkas dirba pieštuku, visai nenaudodamas trintuko. Piešinys visose dailės rūšyse svarbus, bet dažniausiai tik pagalbinis jo vaidmuo. Turime lietuvoje dailininkų dirbančių tik pieštuku, bet nedaug. Andriaus grafiniai piešiniai paperka savitumu, tobulu pieštuko valdymu, gebėjimu įtaigiai perteikti idėją. Dominuoja tarsi realus moters paveikslas , išplaukiantis iš tikrovės ir nardantis begalinėje vaizduotės kuriamoje erdvėje. Siurrealistinės kopozicijos iškalbingai paryškinamos realiais vaizdiniais , koduojantys filosofinės minties tėkmę. Juvelyriškai kruopštus piešinys, toninis figūrų modeliavimas sukuria ervės pojūtį. Rastas darnus realybės, fantazijos ir dekoratyvumo santykis , sukuria žaismingumo, netikėtumo įspūdį. Pieštukas pati paprasčiausia dailės priemonė, labiausiai prieinama, bet pripažinkim, šiuo atveju autoriaus meistrystė ir kūrybiniai gebėjimai nepalieka abejingo žiūrovo.

 Menotyrininkė  Michalina Adomavičienė