Salomėja Jastrumskytė gimė 1975 m. kovo 24 d. Tauragėje. Mokėsi šio miesto II vidurinėje mokykloje, studijavo Šiaulių universiteto Dailės fakultete (1995 - 2000). Baigusi studijas aktyviai reiškėsi miesto kultūriniame gyvenime. 2003 m. įstojo į VDA dailėtyros doktorantūrą, o po metų į Lietuvos dailininkų sąjungą. Skaitė pranešimus įvairiose estetikos, meno kritikos konferencijose. Šiuo metu dėsto socialinę filosofiją, meno filosofiją, meno psichologiją, vaizdo antropologiją, Rytų dailę ir XX a. dailės istoriją VDA Telšių dailės fakultete ir Šiaulių universitete. Buvo daugelio parodų kuratorė, paskelbė dešimtis recenzijų ir meno kritikos straipsnių. 1998 - 2004 m. įvairiuose Lietuvos miestuose surengė 10 personalinių ir dalyvavo 33 grupinėse parodose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir JAV. Įgyvendino įvairius multidimensinius, performansų projektus. Nuo mokyklos laikų rašo ir spausdina eiles. 2003 m. Šiaulių savivaldybės apdovanota už aktyvią menotyrię veiklą.