Gimė Klaipėdos mieste darbininkų šeimoje.
1975 m. baigė V buvusią vid. mokyklą Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus VU fizikos fakultetą, bet...
1976 m. pradeda lankyti Vilniaus technikos mokyklą Nr.47, kurią su pagyrimu 1977 m. baigia, įgydamas fotografo specialybę. Tuo pačiu metu dalyvauja, prie VVU ᳩk?o studentiško klubo veikloje.
1979 m. grįžęs iš tarybiės kariuomeės dirba Klaipėdos BGAK "Gražina" fotografu.
Nuo 1981 m. pereina dirbti į Klaipėdos "Ryto" spaustuvę fotografu, kur pradirba 14 metų
Nuo 1995 m. įsidarbina UAB "Klaipėdos" laikraščio reakcijoje dizaineriu-skenuotoju. 2002 m. ten pat pereina dirbti fotoreporteriu.
Nuo 2002 m. pabaigos yra laisvas fotomeninikas.
Dabar daugiausiai bendradarbiauja su dienraščiu "Verslo žinios", įvairiomis leidyklomis, spaustuvėmis. Dirba pagal atorines sutartis: fotografavimas, maketavimas, leidinių ?arymas.
Vedė 1984 m. 1987 m. gimė sūnus. 1993 m. santuoka buvo nutraukta.
Nuo 1993 m. yra Lietuvos fotomeno sąjungos narys.

Svarbesni fotografijų ?lai:
"Šviesos etiudai" 1993-2000, "Debesys" 1996-2000, "Medžių gyvenimas po mirties" 1997-2005; kompiuterinės fotografijos triptikai: "Kryžių kalnas" 1997, "Jievos sapnai" 1-1999, 2-2000, 'U" 2000-2001.