Aušros Čapskytės kūrybos laukas – nuo miniatiūros iki solidžių tapybos ir grafikos paveikslų, literatūros klasikos iliustracijų.

Realybės ir fantazijos pasaulis jos kūryboje suaugęs į vientisą audinį ir virsta nauju gyvenimu – judriu, linksmu, žaismingu, kartais nostalgišku, bet visada draugišku.

Kiekvienas paveikslas, kaip gyvenimo atkarpa ar novelė, turi savo vyksmą, savo intrigą. /…/

Aušros paveikslų sudėtingos dinamiškos ritminės struktūros, laisvas vaizdų komponavimas, meninės raiškos sinkretiškumas, vaizdų asociatyvumas, skirtingos laiko juostų ir erdvių dermės, naujų vaizdo kūrybos technologijų panaudojimas apibūdina dailininkę kaip modernaus šiuolaikinio meno kūrėją. /…/

Jos kūrybinę individualybę formavo ir formuoja nuosekli dvasinė nuostata, gyvenimo lygmuo – būti princese. Būtent – TAIP matyti pasaulį, TAIP iš jo atsirinkti vertybes. Apie didelius dalykus kalbėti lengvai ir žaismingai. /…/

Jos paveikslų išskirtiniai ypatumai yra linijinis ornamentinis rašytinių tekstų įsikomponavimas į vizualinę struktūrą; detalės, kaip kompozicinės intrigos, svarba; pakilus, šventinis visumos skambėjimas.

Svarbiausia jos kūrybos ypatybė ta, kad už išorinio vaizdo lengvumo, dekoratyvumo, žaismingumo glūdi išgyvenamas praeinančio laiko grožis, būties įvairovė ir trapumas.

Menotyrininkė Ona Danutė Jedzinskienė