Tapytojas.
Gimė Biržuose.
1979-1982 metais studijavo Šiaulių pedagoginiame institute.
1991m. baigė Vilniaus dailės akademiją.
Nuo 2000 Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 2001 Biržų dailininkų grupės "8+" narys ir vadovas.
Parodose bei pleneruose dalyvauja nuo 1982 metų.
Surengė personalinių parodų Vilniuje, Kaune, Panevėžyje.
Dirba Biržų Vl. Jakubėno muzikos mokykloje, dailės skyriuje direktoriaus pavaduotoju bei mokytoju.

Straipsnis apie kurybą: A.Ercmonaitė "Spalvų lyrika" Dienovidinis 2003 Nr.4