Gimęs, augęs ir gyvenantis Klaipėdoje nuo 1956 metų. Vaikystėje turėjo du mokytojus – P. Gužą ir R. Zdanavičių, kurie jam įskiepijo meilę menui. Ernesto vaikystės žaidimai tapo jo gyvenimo būdu. Tapybai būdinga ekspresyvi tapymo maniera, sodrios spalvos, abstrakčios formos, miesto ir peizažo motyvai.

Parodose dalyvauja nuo 1981 m. Surengė ne vieną personalinę parodą Lietuvos miestuose, miesteliuose ir užsienyje – Vokietijoje, Danijoje, Rusijoje ir kt. Pastaraisiais metais ne kartą besilankantis JAV, kur surengė parodas Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Balzeko muziejuje ir Čiurlionio galerijoje Čikagoje.

Jo parodas lydėjo žurnalistai ir menotyrininkai – R. Laimienė, I. Žiemytė, R. Bočiulytė, G. Giedraitytė ir kt. Apie darbus publikuota dienraščiuose „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda“, Jungtinėse valstijose – „Amerikos lietuvis“, „Draugas“ ir kt. Paveikslai parduoti privačioms kolekcijoms Australijoje, JAV, Europoje ir Lietuvoje.