1990 - baigė Kauno aukštesniąją meno mokyklą. Įgijo dailininkės - apipavidalintojos specialybę. 1996 - baigė Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą. 1998 - baigė Šiaulių universiteto magistratūrą (tapyba). Suteiktas humanitarinių mokslų magistrės laipsnis. Nuo 1997 m. dirba Šiaulių universiteto Menų fakulteto Piešimo katedros dėstytoja. Nuo 1999 m. - Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 2003 m. - Įteikta "Swiss Baltic Net Graduate Awards" premija. Dalyvauja įvairiose parodose, tarptautiniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje, įvairiose mokslo ir meno konferencijose, diskusijose. Yra surengusi keletą personalinių parodų. Kuria piešinius mišria technika, tapo aliejumi. Sukūrė piešinių ciklus: "Baigtis", "Portretai", "Jūros kranto lobiai", aliejinės tapybos ciklus: "Daiktų portretai", "Antikvariniai daiktai", "Kūnai". Darbai yra reprodukuoti Lietuvos ir užsienio kataloguose, pristatomuosiuose albumuose. Darbų yra įsigiję Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos, JAV, Slovėnijos, Lenkijos ir Lietuvos kolekcininkai.